Sondah


Sondah merupakan PERMAINAN TRADISIONAL JAWA yang cenderung di mainkan oleh anak perempuan. Permainan ini menggunakan media gambar persegi empat
berjumlah tujuh kotak yang digambar di lantai ataupun di tanah menyerupai
tanda tambah (+). Sedangkan alat bantu yang digunakan adalah biasanya
disebut kojo, menggunakan potongan genteng atau batu ampar kecil dibuat
bulat sebesar lingkaran diameter gelas untuk memainkannya.
Permainan ini menurut Dr. Snouk Hurgronje berasal dari Hindustan dan
dibawa atau diperkenalkan oleh orang-orang Keling. Permainan ini secara
umum pesertanya adalah anak permpuan berumur 8 sampai 12 tahun.
Cara memainkannya cukup sederhana, pertama-tama semua pecahan
genteng milik peserta diletakan di dalam kotak pertama. Pemenang pertama
dalam suit bermain lebih dulu dengan cara melemparkan kojo ke kotak kedua.
Jika kojo mengenai sasaran yaitu kotak tingkat kedua, maka pemain boleh
melakukan permainan dengan jalan bertejek ke petak kedua melewati petak
pertama yang ada kojo lawan sampai petak terakhir mengikuti arah jam.
Dari cara yang digunakan untuk permainan ini sangat membutuhkan tenaga
dan kekuatan yang bertumpu pada sebelah kaki (kanan ataupun kiri). Selain itu
menurut dari keterampilan dalam melemparkan kojo agart tepat sasaran sangat
diperlukan. Permainan ini mengandung pembelajaran ketekunan, kesabaran
umber : http://elib.unikom.ac.id

VIDEO SONDAH DIAMBIL DARI YOUTUBE.COM